Baggrund

Født 26. november 1957, gift, far til 2 børn.

Folkeskole: Nørregades Skole, Herning, 1973.

Nysproglig student, Herning Gymnasium, 1976.

Juridisk Kandidateksamen, Aarhus Universitet, 1982.

Til toppen

Erfaring fra juridisk praksis

1982

Advokatfuldmægtig (uden autorisation) hos advokat Jakob S. Arrevad, København

1982-1984

Sekretær, senere fuldmægtig i Justitsministeriets departement, 2. kontor. Sideløbende hermed bl.a. formiddagsfuldmægtig, Københavns Politi, advokatur N.

1984-1985

Fuldmægtig i Det Danske Advokatsamfund (udstationeret fra Justitsministeriet).

1985-1986

Statsadvokatfuldmægtig v/ Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (udstationeret fra Justitsministeriet). Sideløbende hermed medhjælper v/ Statsadvokaten for Sjælland.

1986-1987

Fuldmægtig i Justitsministeriets departement, Lovafdelingen, Strafferetskontoret.

1986

Bestalling som advokat (straks deponeret).

1987

Møderet for landsret (opnået ved Østre Landsret).

2006-

Voldgiftsdommer bl.a. under Det Danske Voldgiftsinstitut.

Til toppen

Videnskabelige stillinger

1987-1989

Kandidatstipendiat, Det erhvervsretlige Institut, Handelshøjskolen i Århus.

1989-1991

Adjunkt, Det erhvervsretlige Institut, Handelshøjskolen i Århus.

1991-2000

Lektor, Det erhvervsretlige Institut (fra 1/1 1996 nyt navn: Juridisk Institut), Handelshøjskolen i Århus.

2000-2001

Forskningslektor, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet.

2001-2007

Professor, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet.

2008-2018

Professor, Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

2018-

Professor emeritus, Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

Til toppen

Videnskabelige funktioner/vejledningsfunktioner

Afsluttede

1999-2003

Dansk kontaktperson for Brottsförebyggande Rådet (Sverige) vedrørende projekt om økonomisk kriminalitet i Skandinavien.

2004

Fakultetsopponent, Juridisk Fakultet, Uppsala Universitet ved Adam Diamants disputation over doktorafhandlingen "Revisors Oberoende".

2003-2006

Hovedvejleder for kandidatstipendiatet i konkursret, Stella Byskov (faglig vejleder: lektor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Københavns Universitet).

2003-2005

Ad hoc fagkyndig for Norges Forskningsråd.

2005-2009

Hovedvejleder for ph.d studerende i revision, Jesper Seehausen (faglig vejleder: lektor Claus Holm, Handelshøjskolen i Århus)(emne: going concern).

2007-2011

Vejleder for ph.d studerende i jura, Marie Jull Sørensen (emne: lov om juridisk rådgivning).

2010

Medlem af bedømmelseskomiteen, Juridisk Fakultet, Universitet i Oslo ved Bjarte Thorsons disputation over doktorafhandlingen "Erstatningsrettsligt vern for rene formuetap".

2011

Medlem af bedømmelsesudvalget, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet ved Søren Bergensers ph.d.afhandling "Tilsynsrådets erstatningsansvar"

2011-2012

Medlem af bedømmelsesudvalget, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet ved Marie-Louise Holles ph.d.afhandling "Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd"

2013

Formand for bedømmelsesudvalget, Juridisk Institut, Aarhus Universitet ved Camilla Hammerums ph.d.afhandling "Tiltalen"

2013-2015

Forskningsleder for forskningsgruppen vedr. offentlig ret ved Juridisk Institut, AAU

2013-2015

Medlem af bedømmelsesudvalget, 1. opponent, Juridisk Fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet ved Kari Birkelands indleverede ph.d.afhandling "Ekstern revisors handleplikter – i et revisjonsrettslig og erstatningsrettslig perspektiv"

2013-2015

Hovedvejleder for ph.d studerende i jura, Helena Lybæk Guðmundsdóttir (emne: Cyber Crime Law).

2014-2017

Centerleder International Economic Crime and Cyber Crime Research Centre (IECC)v/ Juridisk Institut, AAU

2016-2017

Vejleder for ph.d studerende i jura, Lene Wacher Lentz (emne: Politiets efterforskning på Internettet).

2016

Formand for bedømmelsesudvalget, Juridisk Institut, Aalborg Universitet ved Helene Maria Biendzus Aastrup Jensens ph.d.afhandling "Modervirksomhedens udøvelse af koncernledelse"

Til toppen

Administrative funktioner/hverv og ledelsesfunktioner

Afsluttede

1986-1987

Souschef i Justitsministeriet, Lovafdelingen, Strafferetskontoret.

1989

Medlem af udvalg på Aarhus Universitet vedrørende indførelse af obligatorisk økonomiundervisning for jurastuderende - udpeget af Handelshøjskolen i Århus.

1989-1992

Medlem af EDB-udvalget under Det Erhvervsøkonomiske Fakultetsråd ved Handelshøjskolen i Århus.

1990-1993

Medlem af Det Erhvervsøkonomiske Fakultetsstudienævn ved Handelshøjskolen i Århus, herunder medlem af dettes forretningsudvalg fra 1991, samt studienævnets cand. merc.-udvalg i hele perioden.

1990-1994

Fagansvarlig ved Det Erhvervsretlige Institut, Handelshøjskolen i Århus, for faget erhvervsret på HA og HD uddannelserne.

1993-1997

Institutleder for Det Erhvervsretlige Institut (fra 1/1 1996 "Juridisk Institut") ved Handelshøjskolen i Århus.

1993-1998

Bestyrelsesformand for Handelsvidenskabelig Boghandel (erhvervsdrivende fond).

1996-2000

Medlem af Det Erhvervsøkonomiske Fakultetsråd, Handelshøjskolen i Århus.

2000-2007

Fagansvarlig under cand.merc.aud-studienævnet, Aalborg Universitet for faget erhvervsret på cand.merc.aud uddannelsen.

2001-2007

Studieleder for cand.merc.aud uddannelsen, Aalborg Universitet.

2002-2003

Medlem af bestyrelsen for Hans Jensens Lubricators A/S.

2002-2005

Fagansvarlig under cand.merc.aud-studienævnet, Aalborg Universitet for faget revision på cand.merc.aud uddannelsen.

2002-2007

Medlem af institutudvalget ved Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet.

2006-2007

Medlem af samarbejdsudvalget ved Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet.

2003-2009

Formand for bestyrelsen for Hans Jensens Lubricators A/S.

2007-2010

Medlem af Fysisk Udvalg under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

2007-2010

Institutleder for Juridisk Institut, Aalborg Universitet

2008-2013

Medlem af den retsvidenskabelige faggruppe vedr. den Bibliometriske Forskningsindikator, Uddannelses- og Forskningsministeriet

2010

Medlem af arbejdsgruppen Data & Kopi

2010-2016

Medlem af Open Access udvalget under AUB

2011

Medlem af Institutudvalget ved Juridisk Institut

2014

Medlem af samarbejdsudvalget ved Juridisk Institut

2011-2017

Medlem af Juridisk Studienævn

2014-2017

Leder af IECC - CrimeResearchCentre ved Juridisk Institut, AAU

2014-2017

Medlem af Institutrådet ved Juridisk Institut

2016-2018

Medlem af bestyrelsen for Tryghedsgruppen smba

Til toppen

Undervisningserfaring

Årets Underviser 2014, valgt af de erhvervsjura- og jurastuderende v/den Juridiske Skole, AAU


Årets Underviser 2015,v/den Juridiske Skole, AAU


Årgangens Underviser 2016, valgt af de jurastuderende fra årgangen 2011-2016,v/den Juridiske Skole, AAU


Årgangens Underviser 2020, valgt af de erhvervsjurastuderende fra årgangen 2015-2020,v/den Juridiske Skole, AAU


1983-1987

Manuduktør i strafferet ved Københavns Universitet, Juridisk Fakultet.

1987-2000

I forbindelse med ansættelser ved Handelshøjskolen i Århus undervist i følgende fag/fagområder:

 • strafferet og straffeproces (HA(jur))
 • erhvervsret (HA m.fl.)
 • revisoransvar (cand.merc.aud)
 • økonomisk kriminalitet (cand.merc. - valgfag)

1988

Undervisningsassistent i emnefaget ytringsfrihed samt forvaltningsret/sagsbehandling, Aarhus Universitet, Institut for Offentlig Ret.

1988-2007

Ekstern lektor, Aarhus Universitet, Juridisk Institut, strafferet og straffeproces samt valgfaget strafferet II (økonomisk kriminalitet).

1991-2000

Undervisningsassistent, senere ekstern lektor, Aalborg Universitet i områderne revisoransvar, revisorlovgivning og erhvervsstrafferet.

1995

Underviser på MTA-uddannelsen under Danmarks Forvaltningshøjskole i skatte- og afgiftsstrafferet.

2000-2010

Erhvervsstrafferet, revisoransvar, selskabsret og retskilderne på Aalborg Universitet (cand.merc.aud).

2006-2008

Erhvervsstrafferet på Aalborg Universitet (cand.merc.jur).

2006-2008

Advokaters erstatningsansvar på Advokatuddannelsen under Det Danske Advokatsamfund.

2010-2017

Strafferet (forelæsninger) samt videregående strafferet (kursusfag) på Aalborg Universitet (cand.jur). Fra 2014 - 17 erhvervsret (forelæsninger)(HA(jur) + Stud jur)

Indenlandske gæsteforelæsninger, foredrag, kurser m.v. - blandt andet inden for følgende områder/emner:

 • Strafferet/straffeproces (Aalborg Universitet, IBM, DJØF, diverse revisororganisationer og -foreninger, strafferetsseminarer samt ERFA-grupper af forskellig art).
 • Revisoransvar og revisorlovgivning (Københavns Universitet - FOCOFIMA, Odense Universitet, Handelshøjskole Syd, Handelshøjskolen i København, FSR, FRR, juridiske foreninger, Finanssektorens Uddannelsescenter, VL-grupper m.fl.).
 • Bestyrelsesansvar (Board Governance, Finansforbundet, DJØF, diverse advokatsammenslutninger, Institute for International Research, DIS m.fl.).
 • Regnskabsforståelse/regnskabsanvendelse (Dommerforeningen).
 • Rådgiveransvar (Juridiske foreninger i København, Viborg og Århus, Politiskolen, JUC, Patentagentforeningen).
 • Konkursret (Danmarks Journalisthøjskole, DJØF).

Udenlandske gæsteforelæsninger og foredrag m.v. - inden for følgende områder/emner:

 • Rådgiveransvar ved henholdsvis Institutionen for Handelsrätt v/ Lund Universitet (december 1998) og ved Uppsala Universitet (september 1999).
 • Bestyrelsesansvar og -pligter i Nuuk, Grønland (arr. Grønlands Hjemmestyre/DJØF 1999 og 2001).
 • Økonomisk kriminalitet på strategikonference (oktober 2000) og et samtaleforum (2001) i Oslo (arr. Det Kriminalitetsforebyggende Råd).
 • Bestyrelsens opgaver og kommunikation i Sisimut, Grønland (arr. Royal Greenland september 2006).
 • Sanktionsafgifter eller straf i Stockholm, Sverige (arr. 39. Nordiske Juristmøde, august 2011)
 • Bribery and the like ved Islands Universitet, Reykjavik (november 2011) Island
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar i Tórshavn, Færøerne (arr. Finansforbundet april 2012).
 • Are Auditors' legal responsibility less strict than that of directors and boardmembers? ved Islands Universitet, Reykjavik (Maj 2012) (arr. Samtök fjárfesta og Haskoli Islands) Island
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar i Tórshavn, Færøerne (arr. Eik bank september 2012).

Deltaget i bedømmelsesudvalg ved:

 • Handelshøjskolen i Århus (ansættelser af Ph.D.-studerende og eksterne undervisere).
 • Handelshøjskolen i København (lektorat i revisorret med særligt henblik på økonomisk kriminalitet).
 • Syddansk Universitet (lektorater i div. juridiske fag).
 • Aarhus Universitet (lektorat i strafferet, ph.d. afhandling om pengeinstitutters rådgivningsansvar).
 • Aalborg Universitet (professorat i formueret, professorat i eksternt regnskabsvæsen, professorat i forvaltningsret,eksternt lektorat i erhvervsret, adjunktur i erhvervsret, ansættelse af kandidatstipendiat, lektorat i formueret, lektorat i sundhedsret, ph.d.afhandlinger).
 • Uppsala Universitet (Fakultetsopponent, Juridisk Fakultet, Adam Diamants disputation over doktorafhandlingen Revisors Oberoende).
 • Universitet i Oslo (Bjarte Thorsons doktorafhandling Erstatningsrettligt vern for rene formuestap).
 • Københavns Universitet (ph.d.afhandling: Tilsynsrådets erstatningsansvar; ph.d.afhandling: hæftelsesansvaret for selvstændigt virkende tredjemænd).
 • Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet (ph.d.afhandling: Ekstern revisors handleplikter – i et revisjonsrettslig og erstatningsrettslig perspektiv.

Til toppen

Udlandsophold m.v.

1986-1987

Som fuldmægtig i Lovafdelingen bl.a. deltaget i forhandlingerne om vedtagelse af en konvention om narkotikahæleri (Wien, FN - plenummøder), om ændring i konvention om skibskapring (Bruxelles, EU-koordineringsmøder) og om ændring i konvention om kapring af luftfartøjer m.v. (Helsinki - Nordiske koordineringsmøder).

1989

Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Freiburg i.Br.

1993

Cambridge University, Gonville & Caius College og The Institute for Chartered Accountants, London.

1997

Institute of Advanced Legal Studies, University of London.

1998

Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Freiburg i.Br.

1999

Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Freiburg i.Br.

Deltagelse i diverse konferencer, seminarer m.v. blandt andet i Würzburg (Vereinigung für Europäisches Strafrecht), Athen (EU-kommissionen, DG XX om beskyttelse af EU's midler), Bruxelles (Kluwer International - 1 World Law Conference), Oslo, Helsinki, Stockholm og Reykjavik (Nordiske Juristmøder).

Til toppen

Medlemsskab af lovforberedende udvalg samt råd og nævn

Afsluttede:

1986-1987

Medlem og sekretær for arbejdsgruppe under Justitsministeriet. Sanktionsundersøgelse vedrørende forsøgsordningen med samfundstjeneste. Rapport afgivet til Straffelovrådet. Rapporten er senere indarbejdet i Straffelovrådets betænkning om Samfundstjeneste, betænkning nr. 1211/1990.

1987

Medlem af arbejdsgruppe om lægers og patienters retsstilling vedrørende behandling af patienter, som ikke ønsker udsigtsløs, livsforlængende behandling. Betænkning senere afgivet som nr. 1184/1989.

1988-1991

Medlem af arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd. Betænkning: Revisorn och Ekonomisk brottslighet, NORD 1992:18 (udpeget af Justitsministeriet).

2000-2001

Formand for Klagesagsstrukturudvalget under Det Danske Advokatsamfund (udpeget af Advokatrådet).

1999-2002

Formand for det rådgivende udvalg vedrørende forsikringsmæglervirksomhed under Finanstilsynet (udpeget af Finanstilsynet).

2001-2002

Formand (ad hoc) for Revisorkommissionen under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med særligt henblik på udarbejdelse af betænkning om ny revisorlovgivning (betænkning nr. 1411/2002).

1997-2004

Medlem af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, herunder formand for underarbejdsgrupperne 3 og 7 om henholdsvis rådgivere og økonomisk kriminalitet og forskning om økonomisk kriminalitet (udpeget af Justitsministeriet).
Der er af udvalget afgivet 11 delbetænkninger (se publikationsliste).

2007-2008

Medlem af arbejdsgruppe under Det Danske Advokatsamfund vedrørende "Skærpet tilsyn med advokater" (udpeget af Advokatrådet).

2008-2009

Suppleant til Procesbevillingsnævnet (indstillet af Justitsministeriet, beskikket ved kongelig resolution)

2010-2011

Medlem af Procesbevillingsnævnet (indstillet af Justitsministeriet, beskikket ved kongelig resolution)

2008-2017

Medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg. (udpeget af Justitsministeriet).

2009-2017

Medlem af Center for Lov og Ret (etableret af Det Danske Advokatsamfund)

Til toppen

Medlemsskab af tidsskriftsredaktioner m.v.

1992-1996

Medlem af redaktionskommiteen for Dansk Security.

1999-2018

Medlem af redaktionsudvalget for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret.

1999-

Medlem af redaktionen for Revision & Regnskabsvæsen (fagområde: erhvervsret).

2002-2003

Fagkonsulent på Den Store Danske Encyklopædi i områderne: kriminalret, speciel og almindelig del, fængselsvæsen i Danmark og udland samt straffeteorier og -former.

2014-2018

Medlem af redaktionskommiteen for Digital Evidence and Electronic Signature Law Review (DEESL)
Open access journal

Til toppen

Andre tillidshverv m.v.

1988-1989

Medlem af arbejdsgruppe under Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd vedrørende miniinitiativ om "Revision og Revisorer".

1993-2001

Medlem af opgavekommissionen i international erhvervsret på Markedsøkonomuddannelsen, indstillet af Handelshøjskolen i Århus, udpeget af Undervisningsministeriet.

1999

Særligt Sagkyndig ved Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer.

2004-

Medlem af Dansk Forum mod Virksomhedskriminalitet (DFmV) (tidligere: DCOF - Danish Council on Occupational Fraud).

2009-2017

Medlem af Advisory Board for JUC

2013-2018

Medlem af repræsentantskabet i Tryghedsgruppen smba

Til toppen