Voldgift

Jeg påtager mig hverv som voldgiftsdommer efter nærmere aftale.

Eksempler på voldgiftsområder indenfor tidligere sager

  • Erstatningsret

    • Spørgsmål om revisors erstatningsansvar ved rådgivning

  • Forsikringsret

    • Fortolkning af forsikringspolicer og deres samspil

  • Erhvervsret

    • Vilkår for virksomhedsoverdragelse