Links

Universiteter og højere læreanstalter (Danmark):

Aalborg Universitet
http://www.aau.dk
Aarhus Universitet
http://www.au.dk
Københavns Universitet
http://www.ku.dk
Syddansk Universitet
http://www.sdu.dk
Handelskhøjskolen i København
http://www.cbs.dk
Handelshøjskolen i Århus
http://www.asb.dk
Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning
http://www.hih.dk

Juridisk relevante links:

Videnbase Nordjylland
http://www.vbn.dk
Den Danske Forskningsdatabase
link
Themis
http://www.themis.dk/synopsis/
Pengeinstitutankenævnet
link
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
http://www.eogs.dk
Finanstilsynet
http://www.finanstilsynet.dk
Konkurrencestyrelsen
http://www.ks.dk
Rigsadvokatens meddelelser
link
Retsinformation
http://www.retsinfo.dk
Folketinget
http://www.folketinget.dk
Folketingets Ombudsmand
http://www.ombudsmanden.dk
Den Danske Dommerforening
http://www.dommerforening.dk
Danske domstole
http://www.domstol.dk
Advokatsamfundet
http://www.advokatsamfundet.dk
Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer
link
Anti-korruptionshjemmeside - i samarbejde med Udenrigsministeriet
link

Juridiske netværk (Norden):

Nordisk netværk for strafferetsforskning
http://www.nordstraff.dk

Juridisk relevante links (England):

House of Lords Judgemenets delivered since November 14th 1996
link
United Kingdom Legislation
http://www.hmso.gov.uk/acts.htm
The Law Commission
http://www.lawcom.gov.uk/index.htm

Juridisk relevante links (Tyskland)

Bundesministerium der Justitz
Tyske Love
Juridiske ressourcer på internettet
Juracafe

Juridisk relevante links (EU)

Adgang til EU-lovgivningen
EurLex
Eu-kommissionen - indre marked - revision
link
Ministerrådet
link