Responsa udarbejdes, hverv som voldgiftsdommer påtages, kurser udbydes og foredrag holdes alt indenfor mine forsknings- og undervisningsområder.

Arbejde:

Aalborg Universitet
Juraens Hus
Niels Jernes Vej 6B
9220 Aalborg Øst
tlf.: 99 40 82 28
mail: lbl@law.aau.dk

Privat:

Harald Giersings Allé 23
8270 Højbjerg
tlf.: 86 27 48 12
mobil: 40 26 85 12
mail: far@langsted.dk