2019

167) Artikel

At provokere til noget lovligt i U.2019B.366-370

166) Artikel

Skyldnersvig og selskaber i U.2019B.266-271

165) Artikel

Dankortet i strafferetlig belysning i U.2019B.48-53

2018

164) Artikel

Efterforskning på udenlandske servere i Juristen 2018, nr. 3 s. 94-98

2016

163) Artikel

Crimes Committed by Directors Attributed to Corporations – Why Should Directors be Accessory?: Viewing through the Complicity Rules in Common Law e-publiceret i Criminal Law Forum, december 2016. 33 sider. Sammen med Sheik Solaiman, University of Wollongong, Australia.

162) Rapport

Uafhænhgighedsanalyse 2016 Udarbejdet i samarbejde med FSR-danske revisorer, FSR analyse, december 2016. 52 sider.
link til undersøgelsen

161) Artikel

Ikke grund til større bekymring om revisors uafhængighed/i> i Revision & Regnskabsvæsen 2016, nr. 12 s. 14-17. Sammen med Charlotte Jepsen

160) Artikel

Afgivelse af supplerende oplysninger i relation til overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen (ledelsens ansvar) i SR-skat 2016, nr. 6 s. 374-382.

159) Artikel

Illusionen, der brast - om generalforsamlingsvalgte revisorer, begreber og modsætningsslutninger i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2016, nr. 1 s. 62-67.

158) Bog

"Erhvervsjura - for den finansielle uddannelser (1. Udgave) (lærebog) Alene redaktør. Hans Reitzels Forlag 2016, (371 sider)
Link til bogomtale

157) Bog

"Erhvervsjura for marketing og service" (2. Udgave) (lærebog) Alene redaktør. Hans Reitzels Forlag 2016, (576 sider)
Link til bogomtale

156) Bogbidrag

"IT-kriminalitet kender ingen grænser" i antologien Når forbydelser bliver digitale (Udgivet af det Kriminalpræventive Råd), s. 68-69, 2016.
Link til antologien

2015

155) Bogbidrag

"Sort arbejde som ugyldighedsgrund - og de deraf følgende konsekvenser" i bogen Ekstraoridnære Tider - festskrift til Per Ole Johansen 70 år (Lars Korsell m.fl. red.), s. 73-84, Forlaget Novus AS 2015.
Link til bogomtale

154) Bogbidrag

"The Civil Law Consequences of Corruption According to the Laws of the Least Corrupt Country in the World – Denmark" i bogen The Impact of Corruption on International Commercial Contracts (Bonell & Meyer eds.), s. 119-140, Springer International Publishing 2015, Sammen med Peter Damsholt Langsted
Link til bogomtale

153) Bog

"Waaben, strafferettens almindelige del, ansvarslæren" (6. Udgave) Karnov Group 2015, (322 sider)
Link til bogomtale

152) Bog

"Erhvervsjura for marketing og service" (1. Udgave) (lærebog) Alene redaktør. Hans Reitzels Forlag 2015, (389 sider)
Link til bogomtale

151) Bog

"Erhvervsjura - Videregående uddannelser" (5. Udgave) (lærebog) Alene redaktør. Hans Reitzels Forlag 2015, (694 sider)
Link til bogomtale

150) Artikel

Anmeldelse af Hans Henrik Edlund & Rasmus Mehl:Erhvervsmægleres opgaver og ansvar. Ugeskrift for Retsvæsen, 2015 B, s. 144-145.

149) Bog

Revisor - regulering & rapportering (3. udgave) sammen med Kim Füchsel, Peter Gath og Jens Skovby, Forlaget Karnov Group 2015, (407 sider)
Link til bogomtale

Til toppen

2014

148) Artikel

I en højere sags tjeneste - afvejningen mellem overvågning og privatliv i en retlig kontekst i Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, nr.2/3, 3. årgang 2014, s. 41-61. Sammen med Søren Sandfeld Jakobsen.

147) Kommentar

Kommentar til to landsretsafgørelser samt en lovændring vedrørende digitale signaturer i Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, vol. 11. 2014, s. 148
Link til kommentaren samt den ene af afgørelserne

146) Artikel

Anmeldelse af Patrycja Szarek-Mason: The European Union's Fight Against Corruption. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 2014, s. 297-298.

145) Bog

"Criminal Law in Denmark" i serien: International Encyclopeadia of Laws (4. udgave) sammen med Peter Garde & Vagn Greve, DJøF & Wolters Kluwer 2014, (256 sider).
Link til bogomtale

144) Artikel

Hvordan studerer man jura? Guiden til Jurastuderende, studiestart 2014/2015, Karnov Group Denmark, 2013, s. 8 ff.

143) Bog

"Erhvervsjura - Videregående uddannelser" (4. Udgave) (lærebog) Alene redaktør. Hans Reitzels Forlag 2014, (664 sider)

142) Bog

"Knud Waaben, strafferettens specielle del" (6. Udgave) Karnov Group 2014, (366 sider)
Link til bogomtale

Til toppen

2013

141) Bog

Revisoransvar (8. udgave) sammen med Paul Krüger Andersen & Lars Kiertzner, Karnov Group Denmark, 2013.
Link til bogomtale

140) Artikel

“Undue” Gifts for Public Employees: An Administrative and Criminal Law Analysis i European Journal of Crime,Criminal Law and Criminal Justice 21 (2013) 163–184. Sammen med Steen Bønsing.
link til artiklen

  • 140a) Artikel

  • Også offentliggjort i "Breaking New Ground - dedicated til Finn Kjærsdam", Aalborg University Press 2014, s. 182 ff.

139) Kommentar

Kommentar til UfR 2012.2614 H i Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, vol. 10. 2013, s. 164-165

138) Bog

"Erhvervsjura - Videregående uddannelser" (3. Udgave) (lærebog) Alene redaktør. Hans Reitzels Forlag 2013, (733 sider)

137) Bogbidrag

Denmark i bogen Professional Secrecy of lawyers in Europe, compiled by the Bar of Brussels, Cambridge University Press, 2013., s. 123-135
Link til bogomtale

136) Artikel

Er selvanmeldelse en reel mulighed for skatteyderen? i Revision & Regnskabsvæsen, nr. 6, juni 2013, s. 70-81. Sammen med Thomas Rønfeldt.

135) Artikel

Må SKAT ransage biler? i Skattefagligt, nr. 2, april 2013, s. 8-9

Til toppen

2012

134) Artikel

Anmeldelse af Jørn Vestergaard: Strafferetlige Sanktioner. Ugeskrift for Retsvæsen 2012B, s. 487-488.

133) Artikel

The King of Farum - A Danish Corruption Tale i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol. 13, hæfte 2, 4. december 2012, s. 133-141.
Link til artikel

132) Bogbidrag

"Den vædrede galease - om culpa, bonus pater, professionsansvar og andre begreber" i bogen: Festskrift til Erik Werlauff. (se nr. 131)

131) Bog

"Festskrift til Erik Werlauff",redaktør sammen med Niels Fenger, Mads Bryde Andersen & Lars Lindencrone Petersen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012(600 sider)
link til bogomtale

130) Bog

"Business Law" (lærebog) Alene redaktør. Hans Reitzels Forlag 2012, (711 sider)
Link til bogomtale

129) Bogbidrag

"Internet-kriminalitet" sammen med Charlotte Bagger Tranberg, i bogen Internetretten, 2. udgave (red: Jan Trzakowski), s. 675-722
Link til bogomtale

128) Bogbidrag

"Sanktionsafgifter eller straf" i Forhandlingarna ved det 39:e nordiske juristmøde, s. 399-404
Link til bidraget (korreferatet)

127) Bogbidrag

"En Fit and Proper lov?" i bogen Retssikkerhed i Konkurrence med andre hensyn (red: Carsten Munk-Hansen & trine Schultz), s. 177-196
Link til bogomtale

126) Artikel

Establishing Proactive Auditor Responsibilities in Relation to Fraud: The Role of the Courts and Professional Bodies in Denmark i International Journal of Auditing, vol. 16, nr. 1. marts 2012, s. 79-97. Sammen med Claus Holm og Jesper Seeehausen
Link til artikel

Til toppen

2011

125) Bog

"Knud Waaben, strafferettens almindelige del I, ansvarslæren" (5. Udgave) Karnov Group 2011, (295 sider)
Link til bogomtale

124) Bog

"Erhvervsjura - Videregående uddannelser" (2. Udgave) (lærebog) Alene redaktør. Hans Reitzels Forlag 2011, (688 sider)

123) Bog

"Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten" (7. udgave) sammen med Vagn Greve, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011, (279 sider).
Link til bogomtale

Til toppen

2010

122) Bog

"Criminal Law in Denmark" i serien: International Encyclopeadia of Laws (3. udgave) sammen med Peter Garde & Vagn Greve, DJøF & Wolters Kluwer 2010, (274 sider).
Link til bogomtale

121) Artikel

Revisors retlige ansvar i RevisionsOrientering A 8.1, oktober 2010, Revifora. 38 sider

120) Artikel

"Uberettigede" gaver til offentligt ansatte - en forvaltningsretlig og strafferetlige analyse i Ugeskrift for Retsvæsen 2010B.333-340. Sammen med Sten Bønsing

119) Artikel

At slå to fluer med et smæk - et godt alternativ til revision i Revision & Regnskabsvæsen 2010, nr. 5, s. 10-13

118) Artikel

Den retlige regulering af korruption i Norden i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010, nr. 1, s. 1-16

117) Bog

Revisor - regulering & rapportering (2. udgave) sammen med Kim Füchsel, Peter Gath og Jens Skovby, Forlaget Thomson Reuters 2010, (412 sider)
Link til bogomtale

Til toppen

2009

116) Bog

Revisorloven med kommentarer (4. udgave) sammen med Peter krogslund Jensen, Poul Erik Olsen og Niels Anker Ring, Forlaget Thomson Reuters 2009, (653 sider)
Link til bogomtale

115) Artikel

Bribery, Bribery across Borders and the Like from a Danish Perspective i Scandinavian Studies in Law, vol. 54, 2009, s. 248-268.
Link til artikel

114) Bog

Erhvervsjura Videregående uddannelser (lærebog). Alene redaktør. Forlaget Academica 2009, (582 sider)

113) Artikel

Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber sammen med Lars Kiertzner, i Revisionsorientering 2009 A, nr. 5.3 (41 sider)

Til toppen

2008

112) Bog

Revisoransvar (7. udgave) sammen med Paul Krüger Andersen & Lars Kiertzner, Forlaget Thomson Reuters, København 2008.

111) Bogbidrag

Internet-kriminalitet, - sammen med med Charlotte Bagger Tranberg (AAU), i Internetretten, Ex Tuto Publishing, København 2008, side 505-540.

110) Bogbidrag

Kan et aktieselskab have egen formue? - Bidrag til en retsharmonisering, i Ikke kun straf ... - Festskrift til Vagn Greve, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2008, side 321-332.

Til toppen

2007

109) Bogbidrag

Bestikkelse - og det, der ligner, i Jurist uden omsvøb - Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen, Christian Ejlers' Forlag 2007, side 217-238.

108) Artikel

Om fem år er alting ..., Revision & Regnskabsvæsen 2007, s.34-37.

107) Konferenceartikel

An examination of actual fraud cases with a focus on the auditor's responsibility. Sammen med Claus Holm (ASB) og Jesper Seehausen (AAU). European Accounting Association Annual Congress, Lissabon Portugal. April 2007.

106) Bog

Rådgivning II - det strafferetlige medvirkensansvar. Forlaget Thomson, København 2007.
Link til bogomtale

Til toppen

2006

105) Bogbidrag

Bevisvurdering i sager om professionelt ansvar - med særligt henblik på advokat- og revisorbranchen i Erstatning - en antologi. Forlaget Thomson 2006, side 117-134.
Link til bogen

104) Artikel

Anmeldelse af Lennart Lynge Andersen (red): 8 perspektiver på finansiel rådgivning. Ugeskrift for Retsvæsen 2006B, s. 89.

Til toppen

2005

103) Bog

Revisor, Regulering & Rapportering (1. udgave) - sammen med Peter Gath, Kim Füchsel og Jens Skovby. Forlaget Thomson, København 2005.

102) Artikel

Anmeldelse af Mads Bryde Andersen: Advokatretten. Revision og Regnskabsvæsen 2005, s. 71-75.

101) Bog

Revisoransvar (6. udgave) - sammen med Mogens Christensen og Paul Krüger Andersen. Forlaget Thomson, København 2005.

100) Bog

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten (6. udgave) - sammen med Vagn Greve. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2005.

99) Artikel

Habilitet - Revisor kan godt være regnskabskyndig tillidsmand. Fuldmægtigen 2005, dokument id: 1-2005-3540.

98) Artikel

Anmeldelse af Adam Diamant: Revisors Oberoende. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2005, s. 22-27.

Til toppen

2004

97) Bog

Rådgivning I - det professionelle erstatningsansvar. Forlaget Thomson, København 2004.
Link til bogomtale

96) Artikel

Anmeldelse af Vibe Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder - professionsansvar og produktansvar. Ugeskrift for Retsvæsen 2004B.207-208.

95) Bog

Criminal Law - Denmark (2. udgave) - sammen med Vagn Greve og Peter Garde. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2004.

Til toppen

2003

94) Bog

Revisorlovgivningen med kommentarer (3. udgave) - sammen med Aksel Runge Johansen og Niels Anker Ring. Forlaget Thomson, København 2003.

93) Artikel

Balancens svære kunst - en ny revisorlov. Revision og Regnskabsvæsen nr. 2 2003, side 20-23.

Til toppen

2002

92) Artikel

Anmeldelse af Bengt Larsson: Bankkrisen, medierna och politiken. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2002, nr. 4, s. 301-302.

91) Artikel

Revisormedarbejdernes ansvar. 22 sider. Revisionsorientering, faglige artikler A 8.2, artikel 107, Revifora 2002.

90) Artikel

Anmeldelse af BRÅ-rapport 2000:23: Från storsvindel till småfiffel - teman i internationell ekobrottsforskning. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2002, nr. 3, s. 222-223.

89) Bogbidrag

Lovens strengeste straf i Mindeværdige retssager (red. Peter Garde et al.). Forlaget Thomson 2002, side 257-270.

88) Betænkning

Betænkning nr. 1416/2002. Forskning i økonomisk kriminalitet. Delbetænkning VII afgivet af justitsministeriets udvalg for økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. (Formand for den forberedende arbejdsgruppe samt selv skrevet større dele af betænkningen.)
Link til betænkning

87) Artikel

Revisors uafhængighed - en ny reguleringsmåde. Revision og Regnskabsvæsen 2002, nr. 4, s. 14-21.

86) Betænkning

Betænkning nr. 1411/2002. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering. (Deltaget som formand for Revisorkommissionens lovarbejde og selv skrevet større, sammenhængende dele af betænkningen.)
Link til betænkning

Til toppen

2001

85) Bog

Revisoransvar - sammen med Mogens Christensen og Paul Krüger Andersen. Forlaget Thomson/FSR 2001. (5. udgave af nr. 8/24/39/57.)

84) Rapport

Forebygning av økonomisk kriminalitet - hva virker ikke? Det kriminalitetsforebyggende råd, Oslo, maj 2001. (ISBN-82-91437-42-4 / GK-0096.)

83) Beretning

Beretning fra klagesagsudvalget. Det danske advokatsamfund, maj 2001.

82) Artikel

Rådgivningsspor, beviser og service. Revision og regnskabsvæsen nr. 2, 2001, s. 16-17.

81) Rapport

Økonomisk kriminalitet i dansk perspektiv. 10 sider. Økonomisk kriminalitet - omfang, myter og viten. Rapport fra Det kriminalitetsforebyggende råds strategikonference ved Universitetet i Oslo, Institutt for krimonologi, 26. oktober 2000. (ISBN 82-91437-38-6.)

80) Artikel

Revisors uafhængighed - myter og fakta. Revision og regnskabsvæsen nr. 1, 2001, s. 6-12.

Til toppen

2000

79) Bog

Revision - koncept & teori - redaktør sammen med Mogens Christensen, Kim Füchsel og Anne Loft samt bidraget med kapitlet Revisorlovgivningen (s. 75-208). Forlaget Thomson/Forlaget FSR 2000. (2. udgave af nr. 54.)

78) Bog

Hovedlinier i erhvervsstrafferetten - sammen med Vagn Greve. Jurist- og økonomforbundets forlag 2000. (5. udgave - væsentligt ændret - af nr. 23/52.)

77) Notat

Forholdet mellem disciplinærsager og erstatnings- og straffesager. Afgivet til Foreningen af statsautoriserede revisorer. Offentliggjort i FSR-nyt nr. 2, 2000, s. 13-15.

76) Bogbidrag

God revisorskik - een (retlig) standard? I 75 års jubilæumsskrift: FSR's responsumudvalg 1925-2000. FSR/Forlaget Thomson, København 2000, side 10-65.

75) Artikel

Anmeldelsespligt - blålys eller projektør

. Aktuel kommentar i Revision og regnskabsvæsen nr. 4, 2000, s. 19-20.

Til toppen

1999

74) Artikel

Når historien skal huskes. Djøfbladet nr. 24, 1999, s. 29 (sat på spidsen).

73) Artikel

En straffebestemmelse er gået for vidt. Skatterevisoren nr. 6, 1999, s. 18-19.

72) Betænkning

Betænkning nr. 1379/1999: Rådgivers rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Delbetænkning III afgivet af justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. (Deltaget som formand for den forberedende arbejdsgruppe og selv skrevet større, sammenhængende dele af betænkningen.)
Link til betænkning

71) Artikel

Den danske løsning - en kommentar til Hafniadommen. Revision og regnskabsvæsen nr. 10, 1999, indstik, 5 1/2 side.

70) Bogbidrag

Forskning om ekonomisk brottslighet - Danmark. I betænkningen BRÅ-rapport 1999:7 "Forskning om ekonomisk brottslighet" udgivet af Brottsförebyggande rådet, Stockholm 1999, s. 9-19.

69) Database

Revisors domssamling - redaktør sammen med Torben Goldin og Aksel Runge Johansen. Omfang ca. 2000 sider. Indarbejdet i Revisorbiblioteket. Thomson information/Forlaget FSR 1999. (Løbende ajourført.)

68) Bog

Selskabers kapital - nye tendenser i skandinavisk selskabsret (3) - alene redaktør. Jurist- og økonomforbundets forlag 1999.

67) Artikel

Revisor som kriminalitetsbekæmper. Nordisk tidsskrift for selskabsret nr. 1, 1999, s. 75-80.

66) Artikel

Sandfærdige oplysninger eller straffri løgne. Lov og ret nr. 1, 1999, s. 5-8.

Til toppen

1998

65) Bogbidrag

Bestyrelsesansvaret i en kriminel omverden i bogen Festskrift til juridisk klub 1988-1998. Finanssektorens uddannelsescenter 1998, s. 83-90.

64) Notat

Revisorlovgivningens uafhængighedsregler. Erhvervs- og selskabsstyrelsen, oktober 1998. 62 sider. (Fremlagt som papir til Erhvervs- og selskabsstyrelsens revisorkonference 10.-11. november 1998.)

63) Artikel

Selvinkriminering og oplysningspligter. Nordisk tidsskrift for kriminalividenskab 1998, s. 308-324.

62) Artikel

Revisors kompetence og uafhængighed. Revision og regnskabsvæsen nr. 9, 1998, s. 36-40.

  • 62a) Artikel

  • Tillige oversat til svensk: Revisorns kompetens och oberoende. Balans nr. 2, 1999, s. 22-29.

61) Artikel

Lovgivning på løsagtigt grundlag. Lov og ret nr. 3, 1998, s. 8-13.

60) Artikel

Rådgivningsansvaret i civil- og strafferetlig belysning. Juristen nr. 5, 1998, s. 171-184.

59) Artikel

Etiske regler - farvel etik. Djøfbladet nr. 8, 1998, s. 7 (sat på spidsen).

58) Bog

Criminal Law - Denmark - sammen med Peter Garde og Vagn Greve. Indgår i serien International Encyclopaedia of Laws. Kluwers forlag 1998. Tillige udgivet i bogform i Skandinavien. DJØF/Kluwer 1998.

Til toppen

1997

57) Bog

Revisoransvar - sammen med Mogens Christensen og Paul Krüger Andersen. Forlaget FSR 1997. (4. udgave af nr. 8/24/39.)

56) Artikel

Anmeldelse af Disciplinærsystemet for statsautoriserede revisorer (af Torben Goldin). Revision og regnskabsvæsen nr. 9, 1997, s. 25-30.

55) Bogbidrag

Selskabets organisation og ledelsens strafansvar i bogen Selskabers organisation - nye tendenser i skandinavisk selskabsret (2) (af Paul Krüger Andersen (red)). Jurist- og økonomforbundets forlag 1997.

Til toppen

1996

54) Bog

Revision - koncept og teori. Redaktør sammmen med Mogens Christensen, Torben Haaning og Anne Loft samt bidraget med kapitlet Revisorlovgivningen (side 62-201). Forlaget FSR 1996.

53) Artikel

Revisionspligt i relation til økonomisk kriminalitet. Revisorbladet nr. 4, 1996, s. 15-18.

52) Bog

Hovedlinier i erhvervsstrafferetten - sammen med Vagn Greve. Jurist- og økonomforbundets forlag 1996. (4. udgave af nr. 23.)

51) Cd-rom

Bidrag til cd-rom, Magnus, Ret & råd, afsnit om revisorlovgivning m.v. A/S Skattekartoteket. (Siden løbende ajourført.)

50) Artikel

Økonomisk kriminalitet - hvad, hvor meget, hvem og hvorfor? Erhvervsjuristen april 1996, s. 3-6.

Til toppen

1995

49) Artikel

Anmeldelse af Grenzfälle der Sonderstraftat (af Marco Deichmann). Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 1995, s. 325.

48) Artikel

Culpa og god revisorskik. Inspi nr. 9, 1995, s. 26-27.

47) Artikel

Anmeldelse af Täterschaft bei zweiaktigen Delikten (af Birgit Woelk). Nordisk tiddskrift for kriminalvidenskab 1995, s. 242.

46) Bog

Opgaver og materialer, Erhvervsret - samen med Paul Krüger Andersen. Forlaget Systime 1995. (3. udgave af nr. 2/14, 2. oplag 1997.)

45) Bogbidrag

Revisor som kontrollant - af hvad og for hvem? I Nye tendenser i skandinavisk selskabsret (af Nis Jul Clausen (red.)). Jurist- og økonomforbundets forlag 1995, s. 143-156.

44) Artikel

Anmeldelse af Idrottens bestraffningsregler och Föreningsrätt (af Krister Malmsteen). Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 1995, s. 93-94.

43) Artikel

Nødvendigheden af revisors tavshedspligt. Revisorbladet nr. 2, 1995, s. 18-22.

42) Artikel

Anmeldelse af Rådgiveransvaret (af Samuelsson og Søgaard). Juristen nr. 2, 1995, s. 76-85.

41) Artikel

Næringsforbud som inddrivelsesmiddel - ny variant. Juristen nr. 1, 1995, s. 28-30.

  • 41a) Artikel

  • Tillige optrykt i Pantefogeden 1995, s. 15ff.

Til toppen

1994

40) Artikel

Revisors tavshedspligt og -ret ved selskabsopløsninger. FSR-nyt 1994, s. 131-137.

39) Bog

Revisoransvar - sammen med Paul Krüger Andersen, Mogens Christensen og Vagn Greve. FSR's forlag 1994. (3. udgave af nr. 8/24.)

38) Artikel

Er bestyrelsesansvaret blevet skærpet? - Sammen med adv. Claus Berg. Ugeskrift for retssvæsen 1994B, s. 183-191.

37) Artikel

Næringsforbud som inddrivelsesmiddel. Juristen nr. 5, 1994, s. 181-198.

Til toppen

1993

36) Artikel

Revisorkommissionens betænkning - bemærkninger fra sidelinien. Inspi nr. 12, 1993, s. 6-12.

35) Artikel

Anmeldelse af Festschrift für Rudolf Schmitt. Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 1993, s. 332-334.

34) Artikel

Anmeldelse af Deliktstypen mit Sonderbeteiligung (af Walter Gropp). Tidsskrift for kriminalvidenskab nr. 2, 1993, s. 156-157.

33) Artikel

Aktindsigt og erhvervshemmeligheder. Dansk security nr. 1, 1993, s. 6-10.

Til toppen

1992

32) Artikel

Revisor og økonomisk kriminalitet. Revision og regnskabsvæsen nr. 10, 1992, s. 27-34.

31) Artikel

Strafferettens ansvarslære - fagreligiøs hokus-pokus eller sund fornuft? Inspi nr. 8, 1992, s. 16-21.

30) Betænkning

Revisorn och Ekonomisk Brottslighed. Nord 1992:18. (Ordførende Krister Moberg, Lunds universitet.)

29) Artikel

Anmeldelse af A Modern Treatise on the Law of Criminal Complicity (af Keith J.M. Smith). Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab nr. 2, 1992, s. 154-155.

28) Artikel

Anmeldelse af Klager over pengeinstitutter (af Lynge Andersen og Møgelvang Hansen). Fuldmægtigen nr. 3, 1992, s. 42-43.

27) Artikel

Rådgivning og revision for sammme klient. FSR-nyt nr. 2, 1992, s. 31-32.

26) Artikel

Hvad så bagefter? - Nogle reflektioner i anledning af forslaget til det nye disciplinærsystem. FSR-nyt nr. 2, 1992, s. 29-31.

25) Artikel

De største problemer ligger i årsregnskabsloven - ikke i revisorlovene. Revisorbladet nr. 1, 1992, s. 15-18.

24) Bog

Revisoransvar - sammen med Paul Krüger Andersen, Mogens Christensen og Vagn Greve. FSR's forlag 1992. (2. udgave af nr. 8.)

23) Bog

Hovedlinier i erhvervsstrafferetten (3. udgave) - sammen med Vagn Greve. Jurist- og økonomforbundets forlag 1992.

Til toppen

1991

22) Artikel

Konkursrytteri. Inspi nr. 8, 1991, s. 3-9.

21) Artikel

Hvad forventer vi af revisor? Revisorbladet nr. 4, 1991, s. 7-10.

20) Artikel

Revisors retlige ansvar Revisionsorientering A 8.1, 1991.

19) Artikel

Nordisk fjer - og hvad så? Forskningsnyt nr. 14/juni 1991, s. 12-14.

18) Artikel

Anmeldelse af Økonomisk kriminalitet, bd. 1 (af Morten Eriksen (red.)). Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 1991, s. 133-135.

17) Artikel

Revisornævnet og retssikkerheden. FSR's årsskrift 1991, Skatteret - Erhvervsret, side 169-207.

Til toppen

1990

16) "Bog"

Udvalgte emner fra straffeprocessen. Fotokopieret "lærebog" til brug for undervisningen på HJ-studiet. (Senere indarbejdet i Hovedlinier i erhvervsstrafferetten.

15) Bog

Revisorer - lovene om statsautoriserede revisorer med kommentarer - sammen med Mogens Christensen. GAD's forlag 1990.

14) Bog

Opgaver og materialer, Erhvervsret - sammen med Paul Krüger Andersen. Forlaget Systime 1990. (2. udgave af nr. 2.)

13) Artikel

Lovregulerende disciplinærnævn og "offentlig forvaltning. Ugeskrift for retsvæsen 1990B, s. 376-385.

12) Artikel

Nogle bemærkninger om begrebet "god revisorskik". Inspi nr. 7, 1990, s. 10-11.

11) Artikel

Revisors tavshedspligt. Revision & Regnskabsvæsen nr. 4, 1990, s. 10-24.

10) Artikel

Anmeldelse af Europæisk selskabsret (af Erik Werlauf). Juristen 1990, s. 83-87.

9) Artikel

Revisor - duksedreng eller tugthuskandidat. FSR's årsskrift 1990 - Erhvervsret, s. 145-203.

Til toppen

1989

8) Bog

Revisoransvar - sammen med Paul Krüger Andersen, Mogens Christensen og Vagn Greve. FSR's forlag 1989.

7) Artikel

Revisors medvirken til klienters strafbare handlinger - sammen med Paul Krüger Andersen. Inspi nr. 3, 1989, s. 3-8.

6) Artikel

Bestyrelsesmedlemmers adgang til advokatbistand. Juristen 1989, s. 70-73.

Til toppen

1988

5) Artikel

Erhvervsret og revision. En beskrivelse og vurdering af erhvervsrettens betydning for revision og revisorstudiet - sammen med Paul Krüger Andersen. Forskningsnyt fra HHÅ nr. 10/dec. 1988.

4) Artikel

Bestyrelsesmedlemmers adgang til sagkyndig bistand. Juristen 1988, s. 181-184.

3) Artikel

Dolus Eventualis - en del af gældende dansk ret. Ugeskrift for Retsvæsen 1988B, s. 131-139.

Til toppen

1987

2) Bog

Opgaver i erhvervsret - sammen med Paul Krüger Andersen og Hardy Rechnagel. Forlaget Systime 1987.

1) Artikel

Ændring af straffeloven og retsplejeloven (økonomisk kriminalitet). Juristen 1987, s. 324-341.

Til toppen

Har herudover som udvalgsmedlem deltaget i afgivelsen af følgende betænkninger, der ikke indeholder større bidrag specielt skrevet af undertegnede.

a) Betænkning nr. 1371/1999
Udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten / Hæleri og anden efterfølgende medvirken. Delbetænkning I afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

b) Betænkning nr. 1377/1999
Børnepornografi / IT-efterforskning. Delbetænkning II afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

c) Betænkning nr. 1388/2000
Transaktioner mellem nærtstående parter. Delbetænkning IV afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

d) Betænkning nr. 1396/2001
Straffelovens §289 m.v. - berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler. Delbetænkning V afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

e) Betænkning nr. 1415/2002
Straffelovens §296 og §302. Delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

f) Betænkning nr. 1417/2002
IT-kriminalitet. Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

g) Betænkning nr. 1438/2004
Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser. Delbetænkning IX afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

h) Betænkning nr. 1447/2004
Hvidvasklovgivningen. Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

i) Betænkning nr. 1454/2004
Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. Delbetænkning XI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakrimninalitet.

Til toppen